ELEK d.o.o. je član konzorcija za pripravo Nacionalnega Energetskega Podnebnega in Načrta 


Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko
strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040)
določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),
2. Energetska učinkovitost,
3. Energetska varnost,
4. Notranji trg ter
5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost.