REFERENCE

ABB Slovenija
BPT Tržič
Dravske elektrarne Maribor
Elektro Ljubljana
ELES
Energetika Ljubljana
GEN energija
Geoplin plinovodi
Hidroelektrarne na Spodnji Savi
Holding Slovenske elektrarne
Iskra Sistemi
Javna agencija RS za energijo
Metal Ravne
Ministrstvo za gospodarstvo RS
Papirnica Količevo
Petrol Energetika
Revoz Novo mesto
Rudnik Trbovlje - Hrastnik
Sava Tires
Savske elektrarne Ljubljana
Soške elektrarne Nova Gorica
Termoelektrarna Brestanica
Termoelektrarna Šoštanj
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
Termoelektrarna Trbovlje
Toplarna Celje
Tovarna zdravil Krka
Univerzitetni klinični center Ljubljana